Klikk på bilde for mer informasjon.

Pakken inneholder alt du trenger for å opprette et basestasjonspunkt som kan sende til flere klienter i 360grader. Alt er ferdig konfigurert og klart til bruk. Hastigheter på opptil 150-300Mbps til hver lokasjon. Du kan selv velge hvor mange ferdig konfigurerte klienter du ønsker levert sammen med basestasjonen.  

Varenr.
BFB360_ac
kr 2 299,00

Klikk på bilde for mer informasjon.

Pakken inneholder alt du trenger for å opprette et basestasjonspunkt som sender til flere klienter i en 90 graders sektor. Fordelen med sektorisert antenne er bedre dekningsgrad, lenger rekkevidde og reduksjon av støyproblematikk. Pakken er ferdig konfigurert og klar til bruk. Du velger selv hvor mange ferdig konfigurerte klienter du ønsker levert sammen med basestasjonen.

Varenr.
BFBSektor_v3-90
kr 2 799,00

Klar til Bruk

Hva har vi klargjort?
 Produktene er satt sammen
 Nettverkskabler er plugget
 Radioforbindelsen er kryptert
 Utført all konfigurasjon
 Sikkerhetskopiert konfigurasjon
 Laget enkel monterings anvisning
 Varene du har bestillt fungerer sammen

Hva må du gjøre selv?
 Utføre den fysiske installasjonen
 Tilkoble det til nettverket ditt

Hva må jeg ha selv?
 Verktøy for montering
 Nettverk med DHCPserver

Hvis du trenger hjelp?
 Utstyret må være tilkoblet et nettverk med Internettilgang
 Installasjonshjelp er en betalbar tjeneste

© 2010 - SNORLAUS.NO - Tlf: 33 05 04 62 - E-post: post@snorlaus.no