100% Finansiering

100% Finansiering

Snorlaus kan i sammarbeid med 3 Step IT tilby din bedrift konkurransedyktige priser på leiefinansiering som et alternativ til kjøp på din investering hos Snorlaus.

Mange av våre kunder synes dette gir et mer korrekt bilde av den økonomiske investeringen, da man får knyttet kostnadene til bruksperioden og samtidig slipper en stor up-front kostnad.

Det er også muligheter for å legge til andre kostnader innen for IKT. Gjennom 3 Step IT sitt Asset Management system får kunden en enkel oversikt over sine avtaler og tilhørende fakturagrunnlag.
Kundene kan fordele investeringskostnadene på ulike nivåer og lokasjoner i organisasjonen.

Vårt beste argument for at du skal velge denne løsningen er selvsagt økonomisk.
Vi mener at i tillegg til bedre likviditet for selskapet vil man gjennom vårt tilbud normalt oppnå en bedre nåverdi enn ved alternativ finansiering.

Kontakt oss nå for mer informasjon om finansiering!

© 2010 - SNORLAUS.NO - Tlf: 33 05 04 62 - E-post: post@snorlaus.no