Meru sin unike teknologi

Meru sin unike teknologi

En trådløs løsning fra Meru består av en sentral kontroller og aksesspunkter. Kontrolleren kobles til eksisterende kablet nettverk og er hjernen i det trådløse nettverket.

All konfigurasjon og innstillinger gjøres på denne, og ikke på de enkelte aksesspunkter. Aksesspunktene kommuniserer med kontroller via eksisterende kablet nettverk og henter innstillinger og software automatisk fra kontrolleren.

Meru Networks leverer 4.generasjons koordinerte trådløse nettverk. Koordinerte trådløse nettverk bygger trådløst nettverk på en helt annen måte enn nettverk basert på enkeltstående aksesspunkt eller trådløse nettverk basert på trådløse switcher. Kontroller og aksesspunkter har her hele tiden oversikt over samtlige trådløse klienter, og alle andre trådløse nettverk i området. Kontroller og aksesspunkter bestemmer til en hver tid hvilke aksesspunkt som skal håndtere hvilken klient, samtidig som alle andre aksesspunkter da venter med å sende.

Denne koordineringen gir følgende fordeler:

 Alle klienter vil til en hver tid kommunisere med aksesspunktet som gir mest effektiv kommunikasjon

 Alle aksesspunkter kan benytte samme kanal, da det er koordinert av kontroller hvilke aksesspunkt som skal kommunisere når.

Alle aksesspunkter opptrer som et stort aksesspunkt med en ESSID og en MAC adresse.

 Klienter vil aldri Roame siden alle aksesspunkter opptrer som et stort aksesspunkt. Dette er helt avgjørende for at Ip-telefoni over det trådløse nettverket skal fungere optimalt.

 Ingen kanalplanlegging er nødvendig da alle aksesspunkter benytter samme kanal. Det kan installeres så mange aksesspunkter som er ønskelig for å sikre at en har tilstrekkelig radiosignaler der en ønsker.
 
 En kan benytte så mange aksesspunkter en ønsker i et område uten å tenke på interferens mellom de ulike aksesspunktene.
 
 Ytelsen i nettverk med både 802.11a/b/g/n klienter blir dramatisk forbedret, da kontrolleren kan regulere hvilken hastighet den skal snakke med de forskjellige klientene på.


Essensen i Meru - Virtual AP og Single Channel
Funksjonen ”Virtual AP” er selve essensen i Meru sin løsning og er rettet mot tidskritiske tjenester som tale og
streaming for lave hand-off tider. Med ”Virtual AP” grupperes X antall aksesspunkter på kontrolleren som ett aksesspunkt
med felles ESSID og mac-adresse og samme kanal (frekvens). Dette oppleves for klientene som kun ett aksesspunkt. Siden
alle aksesspunktene kan opptre som et stort aksesspunkt er det ingen roaming mellom aksesspunktene. Klienten blir
flyttet til et annet aksesspunkt av kontrolleren basert på signalstyrke og hvis noen av QoS reglene som er definert
utløses. Ved behov for mer kapasitet i et område kan det settes inn nye aksesspunkter og opprettes en ny Virtual AP
gruppe som operer på en annen kanal enn andre eksisterende Virtual AP. På den måten dobles kapasiteten uten påvirkning
på eksisterende Virtual AP.

 

Meru benytter seg av sin egen, patenterte unike, single channel teknologi. Alle aksesspunkter i nettverket kan legges på
samme frekvens uten at dette skaper interferens i mellom aksesspunktene. Først og fremst er den unike ” Co-Channel
Interference” teknologien til Meru som sørger for at det kan designes store nettverk med mange aksesspunkter uten at
disse forstyrrer hverandre.

Aksesspunktene er kordinert seg imellom og time slots for trafikk fra et aksesspunkt blir brukt når interferens fra
andre aksesspunkter er under spesifisert grenseverdi.

Vanlig ordinær kanalplanlegging kan ikke eliminere interferens mellom aksesspunkter. Alle aksesspunkter i et nettverk må
opptre som et koordinert system av antenner kontra tradisjonelt sett aksesspunkter som operer som vanlige broer. Single
channel gjør at det ikke oppstår en trade-off mellom behovet for mange små radio-celler pga store datamengder og
interferens og kanalplanleggings problematikk som oppstår pga dette.

Relaterte bilder

© 2010 - SNORLAUS.NO - Tlf: 33 05 04 62 - E-post: post@snorlaus.no