Utendørs Wifi / Wlan

Basestasjoner Utendørs

Utendørs basestasjoner for små og store installasjoner som fungerer i norsk klima.

Klienter Utendørs

Utendørs klienter for bruk mot basestasjoner eller i par som punkt til punkt forbindelser. 

Punkt til Punkt - Radiolinje

Profesjonelle punkt til punkt forbindelser og radiolinjer. Her er ulisensierte og lisensierte løsninger av beste sort. 

Antenner Utendørs

Godt utvalg av utendørs wlan/wifi antenner laget for norsk klima. 

Antennefester

Stort utvalg i antennefester, mastrør og tilbehør for feste av antenner. 

Premium løsninger fra LigoWave

Profesjonelle trådløse løsninger for kritisk infrastruktur og tøffe miljøer. Sentralisert administrasjon og overvåking.

© 2010 - SNORLAUS.NO - Tlf: 33 05 04 62 - E-post: post@snorlaus.no